Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Προμελέτη Αξιοποίησης Έκτασης – Δήμος Ηγουμενίτσης

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

 • Ίδρυση τριγωνομετρικών – χωροσταθμικών δικτύων
 • Επίγειες Αποτυπώσεις
 • Πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλης
 • Πράξεις Αναλογισμού
 • Μελέτες κτηματολογίου οδών
 • Βυθομετρήσεις
 • Προσανατολισμός χαρτογραφικών υποβάθρων
 • Ψηφιοποίηση χαρτών και δημιουργία θεματικών χαρτών 
 • Χαράξεις
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) 
 • Αποτυπώσεις διατηρητέων μνημείων 
 • Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις όψεων
 • Φωτογραμμετρία
design by S & Team | development by Digitalbox