Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Μελέτη Διατηρητέου Κτιρίου με Εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ – Δήμος Κρεστένων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

• Μελέτες κτιρίων
• Άδειες λειτουργίας
• Φυσικό αέριο
• Μελέτες κλιματισμού (συστήματα VRF)
• Έργα υποδομής (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια κ.α.)
• Μελέτες Γεωθερμίας
• Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες  (υποσταθμοί, αυτοματισμοί κ.α.)

design by S & Team | development by Digitalbox