Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Μελέτη – Κατασκευή Πολυτελούς Κατοικίας – Σπέτσες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επίβλεψη – Κατασκευή Έργων

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, η Γαλιλαίος – JGP αναλαμβάνει την επίβλεψη και την κατασκευή των έργων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και βιοκλιματικές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση και συντήρηση των κτιρίων με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

design by S & Team | development by Digitalbox