Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ίδρυμα ΩΝΑΣΗ

ΕΤΑΙΡEΙΑ

Η εταιρεία Γαλιλαίος – JGP σύμβουλοι μηχανικοί δημιουργήθηκε το 2004 με αντικείμενο τη μελέτη δημοσίων έργων και μελέτη – κατασκευή ιδιωτικών έργων. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία έχει διεκπεραιώσει μία σειρά από έργα μεγάλης κλίμακας, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη επιδεξιότητα στην επίλυση σύνθετων θεμάτων υπό το βάρος πιεστικών προθεσμιών.

Το έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό της εταιρείας είναι σε θέση να αναλάβει με επιτυχία όλη τη διαδικασία μελέτης, από το στάδιο της προκαταρτικής μελέτης μέχρι το στάδιο δημοπράτησης ενός έργου και της μελέτης εφαρμογής.

H Γαλιλαίος – JGP ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της μελέτης, της κατασκευής και της τεχνολογίας. Έτσι, είναι σε θέση να παράσχει ανά πάσα στιγμή τις πιο αποτελεσματικές λύσεις ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά και χρονικά περιθώρια. Η εταιρεία τηρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής πιστότητας.

design by S & Team | development by Digitalbox