Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Mελέτη Συγκροτήματος Τεσσάρων Εξοχικών Κατοικιών - Τζια

40 σπάνιες εικόνες από τη διάνοιξη του μετρό της Αθήνας

jgp_547

Τα έργα του μετρό στην Αγία Παρασκευή – Φεβρουάριος 2008

Ημερομηνία: 25-11-2014

Πριν από 22 χρόνια, τo βασικό έργο του Μετρό της Αθήνας, η γραμμή ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ & ΣΕΠΟΛΙΑ-ΔΑΦΝΗ ξεκίνησε να κατασκευάζεται. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 1992 με προγραμματισμένα 20 περίπου χλμ. δικτύου και 21 σταθμούς σε 2 Γραμμές.

Τα πρώτα 13 χλμ. με 14 σταθμούς στα τμήματα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ της Γραμμής 3 και ΣΕΠΟΛΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Γραμμής 2 τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2000.  Πέντε επιπλέον χλμ. με πέντε σταθμούς στο τμήμα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΔΑΦΝΗ τέθηκαν σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2000.

Για το Βασικό Έργο, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. χρηματοδότησε αρχαιoλoγικές αvασκαφές έκτασης 69.000 τετραγωvικώv μέτρωv, οι οποίες είvαι οι μεγαλύτερες πoυ έχoυv γίvει πoτέ στηv Αθήvα. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο oι πιθαvότητες συvάvτησης αρχαιολογικών ευρημάτων, oι σήραγγες τoυ Μετρό διαvoίχθηκαν, κατά μέσο όρο, σε βάθoς μεγαλύτερο των 15 μέτρωv, επίπεδo χαμηλότερo από αυτό στo oπoίo συνήθως βρίσκovται τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Αυτή τη στιγμή το μετρό αποτελεί το δημοφιλέστερο και σημαντικότερο συγκοινωνιακό μέσο της Αθήνας και εκτείνεται σε 39 χλμ. Υπολογίζεται πως περίπου 938.000 επιβάτες εξυπηρετούνται καθημερινά από τους 36 σύγχρονους σταθμούς του.

Magnify Image

Οι σήραγγες στον Χολαργό – Ιούνιος 2003

 

Magnify Image

Τα έργα στο Περιστέρι – Ιανουάριος 2009

 

Magnify Image

Νομισματοκοπείο – Ιούλιος 2009

 

Magnify Image

‘Αγιος Δημήτριος – Μάρτιος 2004

 

Magnify Image

Χαλάνδρι – Μάιος 2004

 

Magnify Image

Κεραμεικός – Φεβρουάριος 2007

 

Magnify Image

Ηλιούπολη – Ιούνιος 2008

 

Magnify Image

Σήραγγες στην Πανόρμου

 

Magnify Image

Ελληνικό – Φεβρουάριος 2008

 

Magnify Image

Σήραγγες στο Μοναστηράκι

 

Magnify Image

Σήραγγες στην Αργυρούπολη

 

Magnify Image

Σήραγγες στην Αργυρούπολη

 

Magnify Image

Σήραγγες στον Νέο Κόσμο

 

Magnify Image

Σήραγγες στο Σύνταγμα

 

Magnify Image

Τα έργα στο Περιστέρι τον Ιούνιο του 2008

 

Magnify Image

Τα έργα στον Χολαργό τον Φεβρουάριο του 2008

 

Magnify Image

Τα έργα στην Ανθούπολη τον Ιούνιο του 2008

 

Magnify Image

Τα έργα στο Ελληνικό το 2008

 

Magnify Image

Αγία Παρασκευή, 2008

 

Magnify Image

Χολαργός, Απρίλιος 2008

 

Magnify Image

Αμπελόκηποι, 1999

 

Magnify Image

Αργυρούπολη, Φεβρουάριος 208

 

Magnify Image

Aργυρούπολη, Απρίλιος 2008

 

Magnify Image

Ελαιώνας, Ιανουάριος 2004

 

Magnify Image

Ελληνικό, Απρίλιος 2008

 

Magnify Image

Άγιος Αντώνιος, Φεβρουάριος 2004

 

Magnify Image

Νομισματοκοπείο, Φεβρουάριος 2008

 

Magnify Image

Νομισματοκοπείο, Ιούνιος 2008

 

Magnify Image

Περιστέρι, Φεβρουάριος 2008

 

Magnify Image

Περιστέρι, Ιούνιος 2008

 

Magnify Image

Περιστέρι, Οκτώβριος 2008

 

Magnify Image

Αγία Μαρίνα, Φεβρουάριος 2008

 

Magnify Image

Αγία Μαρίνα, Ιούνιος 2008

 

Magnify Image

Άλιμος, Απρίλιος 2008

 

Magnify Image

Άλιμος, Ιούνιος 2008

 

Magnify Image

Ηλιούπολη, Απρίλιος 2008

 

Magnify Image

Αγία Μαρίνα, Απρίλιος 2008

 

Magnify Image

Περιστέρι, Ιανουάριος 2009

 

Magnify Image

Περιστέρι, Ιούλιος 2009

 

 

Πηγή: m.lifo.gr

design by S & Team | development by Digitalbox